Michel Vauthier Avocat Paris Michel Vauthier Lawer Paris France Michel Vauthier Advokat Paris France Michel Vauthier Abogado Paris France Michel Vauthier Avvocato Paris France

 

Kontorets översikt

Advokatfirman är specialiserad inom 3 områden :

Michel VAUTHIER medlar regelbundet med Fastighets och Byggnads branschen:

  • Han leder kommissionen « Responsabilité assurance construction » innanför den franska advokatsförbundet i Paris,
  • Han leder « Justice-Construction » och sitter i « Conseil d'Administration »,
  • Han är konferenseledare inom Fastighetsrätt och Byggnadsrätt
Mentions légales  

Sitemap - advokat i Paris - byggnadsrätt - örsäkringsrätt - byggdnadsförsäkringsrätt - ansvar och byggnadsförsäkring -ägare - hyresgäst
- Maître d'ouvrage - locateur -Avocat conseil - Responsabilité et Assurance des constructeurs - Justice construction - expertise judiciaire - syndic - propiétaire - locataire
investisseur immobilier

Adwin création réalisation herbergement site internet