Michel Vauthier Avocat Paris Michel Vauthier Lawer Paris France Michel Vauthier Advokat Paris France Michel Vauthier Abogado Paris France Michel Vauthier Avvocato Paris France

 

Avgifter

 

Arvoden är fritt diskuterade under den första besöket.

 • Begärda arvoden används för att betala dem följande tre arbeten :

  • Utgifter och driftskostnader för kontoret (lön, lokaler, sekretariat, försäkring, träning, dokumentation, kontorsmaterial etc...),

  • Advokats lön, (incl URSSAF, pensionsfond m.m).

  • Moms: 19.6 %, samt diverse skatter.

 • Två typer av arvoden används:

  • Arvode till fast pris.

  • Arvode baserad på tid.
   Avgift på resultat kan eventuellt tillkomma beroende på avtalet.

  • Arvode till fast pris kan användas för enkla rättegångsprocedurer när arbetsbelastning kan lätt bestämmas i förväg.
   Klientens fördel är att han  vet sluttsumman.
   Nackdelen med detta arvode är att den kan inte sänkas ifall arbetet tar kortare tid.
   Därför, gör vi sällan denna typ av avtal.

  • Arvoden baserad på tid: timtaxa som är baserad på nedlagda timmar.
   Denna beräkningsmetod som är advokats företräde, har fördelen att anpassa sig närmast till arbetet.
   Rättegångsprocedurer kan bli föremål för många vändningar m.m... svårt att bedömma i förväg,  eller sluta med en överenskommelse mellan parterna.
   Timtaxan hos Advokater i Paris var 250 € per timma, vid ett analys från CAPITAL n° 215 august 2009.

 • Resultats arvoden

Detta arvode kan inte bli det enda arvode till advokaten.

När advokaten lyckas med framgång, klienterna godkänner att betala ett belopp i förhållande till resultatet.

Detta arvode belönar advokatets skicklighet och strategi.

 • Kontrakt

Det är ett dokument som formaliserar ersättningsöverenskommelsen mellan kunden och juristen.

Mentions légales  

Sitemap - advokat i Paris - byggnadsrätt - örsäkringsrätt - byggdnadsförsäkringsrätt - ansvar och byggnadsförsäkring -ägare - hyresgäst
- Maître d'ouvrage - locateur -Avocat conseil - Responsabilité et Assurance des constructeurs - Justice construction - expertise judiciaire - syndic - propiétaire - locataire
investisseur immobilier

Adwin création réalisation herbergement site internet