Michel Vauthier Avocat Paris Michel Vauthier Lawer Paris France Michel Vauthier Advokat Paris France Michel Vauthier Abogado Paris France Michel Vauthier Avvocato Paris France

 

Thesaurus samlar alla sökord.

Om ditt problem finns i listan, ingår den i Advokatsbyråns specialitet.

Nedanstående thesaurus är en automatisk översättning från franska till svenska. Titta på den franska Thesaurus om ni är osäkra.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Access
Ad hoc-agent
Adjudication
Administration Building Partner
Administrationsbyggnad
Administrativ behörighet
Administrativ roll
Administrativt förfarande
Advance
Advokatkostnader
Ägande av gemensamma delar av de enheter
Äganderätten av den gemensamma (typ av)
Ägare
Ägare
Ägarrepresentant
Agenda
Agent av de fackliga
Akt av den December 19, 1990
Äktenskapsmål
Aktivering
Akustisk
Akut
Alla Byggnadssnickerier Risk (försäkring)
Allmän ordning
Allmän teori om skyldigheter
Andelsägare förvärvare av aktier
Andelslägenheter
Andra omgången
Ändrad användning av enheter
Ändrad användning av partier
Ändring
Angelägenheter av allmänt
Anmälan
Annons
Anslutning
Ansvar
Ansvar
Ansvar
Ansvar för vårdslöshet
Ansvarighetskonvention
Ansvarsförsäkring
Antalet teckningsoptioner
Antenner för TV eller radio
Antogs enhälligt
Använd
Använda (vice av)
Användning av andra ägare
Användning av gemensamma
Användningsområde
Arbetar inom enheterna
Arbete
Arbete
Arbete möjligt
Arbete olycka
Arbete som behövs
Arbetet kan tillåtas
Arkitekt
Arkitekt av historiska monument
Arkiv fackliga
Års garanti
Asbest
Assault
Återkallande
Återkallande enskilda
Återlämnande
Återuppbyggnad
Återvinningsavgifter
Åtgärd för återvinning av klienten
Åtgärd garanterade
Åtgärd hävdar möbler
Åtgärd vart tionde år ansvar
Åtgärder för att ogiltigförklara en klausul i en förordning
Åtgärder mot arkitekt och entreprenör
Åtkomst
Att upprätthålla en del av byggnaden
Att välja en förvaltare
Attendant
Autonomi kontrakt underleverantörer
Av den 31 december 1975 om underleverantörer
Avbrott i tio år
Avdelning för att förbättra
Avgång
Avgifter
Avgifter för att bygga
Avgränsningskriterium
Avsaknad av kontraktet underleverantörer
Avslag
Avstängning
Avtal mellan unionen och förvaltare
Avtalat område
Avtalsenligt ansvar
Haut de page
Balans (direktstöd)
Balkong
Bättre bekostnad av de fackliga
Bedrägeri
Behörighet
Bekännelse
Beläggning (utsända)
Belopp
Bemyndigande
Beräknad budget
Beräkning av röster
Beräkningstiden
Besittningsrätt av enheterna
Beskärning ett träd
Beskrivning möbler
Beslut
Beslut av mötet
Beslut av skuld
Beslut fackliga
Beslut förbättring
Bestämmelserna kompletterar avsikt att lagen
Betalning
Betalningsgaranti
Betong
Bindande karaktär
Borgen
Bostäder kris
Bostadsbyggande
Brandsäkerhet
Brist
Brist på röst i unionen under de enheter
Brist på underhåll
Brist på underhåll av gemensamma
Bristande
Brott av köpslående och redo arbetskraft olaglig
Brott mot lagar och förordningar
Budget
Builder
Building (begrepp)
buller
Buller
Butiker
Bygga leasing
Byggande av småhus
Byggherren
Bygglagen
Bygglov
Byggnad
Byggnad
Byggnaden under uppförande
Byggnadsarbeten
Byte av förvaltare
Haut de page
Cantonment motstånd mot betalning av köpeskillingen
Carparking
Centrala prissättning
Centralvärme installation
Chef
Civilprocesslagen
Coldwater
Concierge
Condominium Regler
Cons.
Cracking
Haut de page
Dags att ifrågasätta beslut
Dailly Act 2 januari 1981
Dämpning
Dead
Deed
Defekt
Defekt
Defekt produkt
Definition
Definition av inteckning
Dekret 86-768 av den 9 juni, 1986
Dela ansvaret
Delat garage
Delegation av fackliga makten
Delegationen betalning
Delning separera
Derivat åtgärder för borgenärerna
Destruction
Det angripna beslutet
Direct Action
Direct Action borgenärer
Direkt Betalning
Direkt talan mot försäkringsgivaren
Disposition av det gemensamma
Disposition av fackföreningen
Distribution
Division
Dol
Dominerande ekonomisk situation
domstol
Domstolen att åtgärda
Domstolsbehörigheten
Dörr
Dröjsmålsränta
Dualistisk
Dubbel mottagning
Duty råd
Haut de page
Effekt
Effekt av beslut förbättring
Effekt av beslut förbättring för hyresgästen
Effekt av domstol
Effekt av mottagandet
Effekter
Efterlevnad
Efterlevnad
Efterlevnad förordning
Efterträdare
Ekonomi (i arbete)
Ekonomiskt läge
Elektricitet
Element av gemensam utrustning
Element innehavaren
Element utrustning
En förbättring till byggnaden
Enhällighet
Entreprenör
Entreprenörer grupperade
Erbjudandet
Erotikbutiker
ERSÄTTA
EU-direktiv
Europa
Europeiskt tekniskt godkännande
Exklusiv användning
Expert
Expertis
Extra session
Haut de page
fackliga
Factory "nyckelfärdiga"
Fält
familjens egendom
Fast mellanvägg
Fastighetsförmedling Åsidosättande
Fastighetsverksamhet
Fastställande
Fat av betalning
Fel
Fel på ett partinummer
Finansiella garantiavtal
Fire
Flood
Fönster
Förbättrade byggnadsregler
Förbättring
Förbättringsarbeten
Förbud
Fördel
Fördomar
Förening
Forensics
Föreslagen Construction
Företag
företag
Företagsledning
Förfallit
Förfarande
Förhandlingsrätten (förhandlingar brott)
Förhöjningsfoten
Förköpsrätt
Förlikningsavtalet
Förlorade möjligheter
Formaliteter
Formaliteter
Formella
Förordningar om tillämpning av konventionen
Försäkring
Försäkring
Försäkring
Försäkringar
Försäkringsbevis
Försäkringsgivare
Försäljning av byggnad som skulle uppföras
Försäljning av privata aktörer och har gemensamma delar.
Försäljning av statliga
Försäljning, Leverantör
Förseningar
Förskott
Förstörelse av egendom
Försvarsunion
Försvinnande av föremålet
Förvaringsinstitut
Förvärv av fackföreningen
Frame
Franchise
Franska lagen
Frånvarande
Frist för sammankallandet
Fristående hus
Fundraising
Fungerar
Haut de page
Gäldenär substituerade
Gångar
Garage
Garage bullriga
Garantera likvärdiga
Garanti
Garanti fungerar
Garanti mot säljaren
Garanti när man säljer ditt hem
Gayssot års 6 Februari 1998
Gemensamma arbeten
Genomförande av beslut av församlingen
God tro
Godkännande av betalningsvillkor
Godkännande av certifieringsorgan
Godkännande av Subcontractor
Golv
Golv
Grannar (relationer)
Granne problem
Granskning av ansökningar och erbjudanden
Grundvatten
Haut de page
Håll direkta åtgärder (kollektiva förfarande)
Hälsa och säkerhet
Handlingar som rör förvaltningen
Hängande
Heat Pump
Hindrade effekt
Hiss
Historiska monument
Höger område
Husdjur
Huvudentreprenör
Hyra
Hyresgäst
Hyresgästföreningen Association
Hyresvärd myndighet
Haut de page
Icke-lön
Icke-rekonstruktion
Ikraftträdande
Immateriella skador
Indivision
Indrivning
Industriella kedjan
Infiltration
Införande upplåtelseform
Information
Inga fel
Ingenjör
Inget arbete
Inkassoverksamhet
Inomhus Öppen spis
Inrättande ohälsosamma
Inredaren
Inredning
Inredning partitioner
Inskränkning av rätten att förfoga över partiet
Insolvens
Installation
Installation av hiss
Installationskostnader
Institution
Institutionella funktion
Insurance Building
Insyn i erbjudanden
Intäkter avgifter
Interim Administrator
Intervention på webbplatsen
Intressegemenskap av kontrakt
Intyg om överensstämmelse
Isolering
Haut de page
Jord
Jordskred
Juridisk person
Juridiska avgifter
Haut de page
Kakel
Kallelse
Kallelse
Kallelse till lön (direkt aktion)
Kammaren livförsäkringsbolag
Kanal
Känner sig främmande lag
Käromålet
Katter, hundar
Klausul
Kommunal service
Kommunikation mellan två bostadsrätt
Kompensationsränta
Kompetens
Komponenter
Komponenter
Komprimera
Konkurs
Konkurs
Konkursförvaltning
Konstruktion fel
Konstruktion Försäkring
Konsumentskydd
Kontrakt
Kontrakt Säkerhet
Kontroll Kontor
Kontroll missbruk
Konventionell
Konventionen höjd
Konventionen underleverantörer
Köparen
Köparen terminer
Kostnad för att installera en hiss
Kostnader ersättningsgilla
Kostnader för kallelsen
Kostnader och ersättningar
Kunde
Kvarter Problem
Kvitta skulder
Haut de page
Lag 79-2 av 2 januari, 1979
Lag 82-526 av den 22 juni 1982 (lagen Quilliot)
Lag 84-1149 av den 21 december 1984 (Residence företag)
Lag 84-595 den 12 juli 1984
Lag 85-1372 av den 23 december 1985 (reform av makars)
Lag 85-1470 av den 31 december 1985 (reformen av villa Billboard)
Lag 86-1290 av den 23 December 1986
Lag MÉHAIGNERIE
Lag MURCEF
Lagar och förordningar
Läge parkering
Lagen av den 10 jul 1965
Lagen av den 4 januari 1978
Lagen av den 6 Januari 1986
Lägga till ett nytt inslag
Länsmannen
Lås
Legalisering
Leverans
Leverantör
Leverantör Skulder
Lien om arkiven
Lista ägare
Logga in
Löner för personalen
Löptiden
Löptiden för lager
Lot till salu
Lucka (stängt)
Luftkonditionering
lugn
Lyftanordningar
Haut de page
Mail lägenheter
Majoritet
Majoritet av mötet
Mall
Målning
Management
Management
Mänskliga Tillbehör
Markis
Marknadsvärdet av partiet
Matcher
Material
Medlemskap
Mekaniska anordningar
Mekaniska apparater
Miljö
mindre
Missbruk av lag
Missbruk av minoritet
Missbruk majoritet
Misslyckas
Mobile Home
Modeller
Möjlighet att föra talan
Moms
Montering
Mortgage
Mortgage rättigheter,
Mortgagees
Möte
Motorväg
Motorväg
Motorväg (nedbrytning)
Motsägelse (princip)
Motståndare
Motståndet mot betalning av köpeskillingen
Mottagning arbete
MURCEF lag December 11, 2001
Mutation
Myndighetstillstånd
Haut de page
Nackdelar grannskap
Namn underleverantörer
Näringslivet
Naturkatastrof
Nedlagd röst
Nödreparationer
Nytta
Nyttjanderätt
Haut de page
Obehörig vinst
Obligatorisk
Offentlig förvaltning
Offentlig institution
Offentliga verk
Offert
Office
Office Studier
Ogiltigförklaring av beslutet
Ogiltighet
Ogiltighetstalan
Ogiltighetstalan mot ett beslut av mötet
Olika typer av arbete
Omfattning av lag
Omvandling
Operation
Öppen spis
Ordförandeskapet
Ordinarie sammanträde
Orkester
Överbelastning av offentliga
Overflow till
Överföring av äganderätt (arbeten pågår)
Överföring av dokument till nya
Överföring Skulder
Överskridande av makt församling
Översyn av lastfördelning
Övervakning (arkitekt)
Haut de page
Påföljd
Panna
Parker och trädgårdar
Parkering
Parkering
partner
Perfection
Period av ansvar
Personbolag
Personlig intuition
Personlighet
Personskadeprevention
Piping
Planer, specifikationer och kontrakt
Plåt arbete
Platsbesöket
Plattor
Plattsättning
Pledge
Pool
Presumtion om ansvar
Principen om motsägelse
pris
Pris Revision
Privat ägande
Proceedings
Processutrustning
Producent
Produkt
Professionell och finansiell kapacitet
Projektledare
Projektledare
Protokoll
Protokoll
Haut de page
Rabatt
Räckvidd
Radiator
Räkning
Rank
Rännor
Räntor efterskott
Räntor rättsliga Clearing
Ratificeringen av ett beslut,
Rätt ackreditering
Rätt ägare
Rätt att använda och bostäder
Rätt att njuta av den gemensamma
Rätt för ägare av de enheter
Rätt för ägare av den gemensamma
Rätt till exklusiva innehav
RÄTTEGÅNG
Rättegångar
Rättigheter tillbehör enhet
Rättigheter tillhörande gemensamma
Rättskapacitet
Rättslig prövning av avgifter
Rättsliga åtgärder (tillstånd)
Recept
Redo arbetskraft
Registrering av juridiska inteckning
Registrering slip
Reglering av licensierade företag
Reglering av yrket
Regn
Reklam kostnaderna för regleringen
Rekommenderat brev
Relationer
Rengöring
Renovering
Reparation ersättning
Reparera skadorna
Representanten
Residence företag
Respekt fred
Resultat (obligatorisk)
Retraktion
Ring
Risk (riskaccepterande)
Risker
Risker (risk belastning)
Rivning
Romkonventionen
Rörelsens kostnader för hjälpmedel
Runner
Haut de page
Sag
Säkerhet
Sälja fastigheter
Säljaren
Säljaren av byggnad som skall renoveras
Säljaren av planerade byggnaden
Särintressen
Särskild lag
Särskilda Däck
Särskilda möten
Särskilt möte
Sekreterare
Sekreterare för mötet
Semi-distribution
Separat bankkonto
Separat bankkonto för varje förening
Sinister
Site
Skada
Skada som byggnaden
Skadestånd
Skadestånd bok
Skadeståndsgrundande
Skadeståndsrätt
Skador försäkring fungerar
Skador mellanliggande
Skåp
Skapa en vaktmästarbostad
Skapa utrymme
Skapande av privata lokaler
Skiljeförfarande
Skrivbordsunderlägg
Skulptur fäst på en vägg
Skydda rättigheter tillhörande till byggnaden
Skyldighet
Små och medelstora företag
Snö
Social trygghet
Sociala
Solidaritet
Solidaritet för kostnadsersättning
Spara Energi
Spåranslutning
Specifikationer (brott / reparation)
Spinetta lag
spis
Splittrade ägandet av ett parti
Städfirma
Städning av gemensamma
Stadsplanering
Stämning
Standard
Standard säkerhet
Standardavtal underleverantörer
Stänga luckan
Staten
Status på motion
Status partier
Stiftelser
Stödkonstruktioner
Stollift
Stopp
Stormöten
Störningar
Straffrättsligt ansvar
Straffspark
Straffspark
Strid med lagar och förordningar
Studier
Styrelserum fackliga
Styrning
Subpurchaser
Sunshine (minskning av solsken)
Supply
Surface partier
Suveräna kammaren
Svårigheter
Haut de page
Ta bort en gemensam eller delad utrustning
Tak
Takläggning
Talerätt
Tätning
Tävlingsregler
Tecken
Tekniker
Teknisk Controller
Teknisk studie
Tekniska utförandet av arbetet
Tennis
Terrass
Tid
Tid
Tidigare beslut av de fackliga
Tidpunkt för mötet
Tidrapport
Tillämpning av samägande
Tillbehör allemansrätt
Tillförsel
Tillgänglighet
Tillsammans naturist
Tillstånd förvaltare
Tillstånd från domstol
Tillståndet att arbeta
Tillverkare
Tillverkare Försäkring
Tolkning
Trade Promotion
Trädgård
Transaktion
Transport av material
Trappa
Tredje
Tredje invändning
Tröskel (direktstöd)
Tvingande bestämmelser i lag
Tystnad kontrakt
Haut de page
Undantag
Underförstådd garanti
Underhåll
Underhåll
Underhåll av gemensamma
Underlåtenhet
Underlåtenhet att försegla
Underlåtenhet att kontrollera
Underlåtenhet att uppfylla
Underlåtenhet att uppfylla juridiska
Underleverantör
Underleverantörer
Underordnad rätten till privata parter
Undertaket
Unionens beslut
Unionens engagemang visavi sina fordringsägare
Unionsupplösningen
Uppdatering (kostnaden för reparationer)
Uppdrag
Uppdrag
Uppfart
Uppfyllelse arbete
Uppgifter om försäljning
Upphandling
Upplåtelseform
Upplåtelseform
Upplösning
Uppsägning
Uppsåtligt fel
Uppvärmning
Uppvärmning
Urban Land Association
Usucapion
Uthyrning
Uthyrning redskap
Utländsk lag
Utländska
Utövande av
Utövande av tullen i styrelsen
Utrustning (hyra)
Uttalande av ägarna i förfarandet
Utvärdering
Haut de page
Vägar och verktyg
Väggar
Väg-och vattenbyggnad
Val
Val av medlemmar
Vanliga stängsel
Värmare
Varmvatten
Vattentätning
Växthus
Vem ska ringa
Verkan mot tredje man
Verkställighet av beslut
Viktiga
Villkor för användning
Villkor för Beläggning
Villkor för ockupation av privata partier
vis-à-vis ägare
Visitkort
Haut de page
Yttre paneler
Mentions légales  

Sitemap - advokat i Paris - byggnadsrätt - örsäkringsrätt - byggdnadsförsäkringsrätt - ansvar och byggnadsförsäkring -ägare - hyresgäst
- Maître d'ouvrage - locateur -Avocat conseil - Responsabilité et Assurance des constructeurs - Justice construction - expertise judiciaire - syndic - propiétaire - locataire
investisseur immobilier

Adwin création réalisation herbergement site internet