Michel Vauthier Avocat Paris Michel Vauthier Lawer Paris France Michel Vauthier Advokat Paris France Michel Vauthier Abogado Paris France Michel Vauthier Avvocato Paris France

 

Fastighetsrätt

Vi arbetar i följande frågor:

  • gemensam egendom

  • Hyresavtal

  • försäljning och köp av egendom


Advokatbyrån kan också fungera som agent i fastighetstransaktioner och följa alla steg med klienten från köp till försäljning av egendom.

Michel Vauthier är president av den första "Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières"

Mentions légales  

Sitemap - advokat i Paris - byggnadsrätt - örsäkringsrätt - byggdnadsförsäkringsrätt - ansvar och byggnadsförsäkring -ägare - hyresgäst
- Maître d'ouvrage - locateur -Avocat conseil - Responsabilité et Assurance des constructeurs - Justice construction - expertise judiciaire - syndic - propiétaire - locataire
investisseur immobilier

Adwin création réalisation herbergement site internet