Michel Vauthier Avocat Paris Michel Vauthier Lawer Paris France Michel Vauthier Advokat Paris France Michel Vauthier Abogado Paris France Michel Vauthier Avvocato Paris France

 

Byggnadsrätt

Arbetet kan utföras på följande områden:

  • under utvecklingen av projektet,

  • under konstruktionen, för att lösa problem som uppstår vid tolkning av avtal, extra-arbete som skall utföras, samt uteblivna betalningar,

  • vid byggdnadsmottagandet,

  • för medverkan av rättsliga garantier och andra skyldigheter,

  • I nödfall för att fastställa ansvar

  • under expert undersökningar

  • under hela processen inför domstolen
Mentions légales  

Sitemap - advokat i Paris - byggnadsrätt - örsäkringsrätt - byggdnadsförsäkringsrätt - ansvar och byggnadsförsäkring -ägare - hyresgäst
- Maître d'ouvrage - locateur -Avocat conseil - Responsabilité et Assurance des constructeurs - Justice construction - expertise judiciaire - syndic - propiétaire - locataire
investisseur immobilier

Adwin création réalisation herbergement site internet